Jälleenrakentajat-logo

Ekologisen jälleenrakennuksen verkosto ja osuuskunta

Blogi

Projektikuulumisia, kestävän yhteiskunnan utopiaa ja tuiki tarpeellisia tarinoita myös jälleenrakennuksen sivupoluilta.

Jälleenrakentajat on Doughnut Economics Action Labin (DEAL) ‘Organization in Action’ eli valtuutettu järjestämään virallisia donitsityöpajoja. Työpajoja tarjotaan nyt myös yrityksille.

Miten monikriisi näyttäytyy yrityksenne toiminnassa?

Donitsi on yksi tapa lähestyä monikriisiä eli useita yhtaikaisesti vaikuttavia tapahtumia kuten ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, vaativat taloudelliset olosuhteet, työvoimapula ja ihmisten yleistyneet (mielen)terveysongelmat.

Doughnut Design for Business kiinnittää huomion yrityksen deep designiin eli rakenteisiin, jotka mahdollistavat tai estävät planeetan kantokyvyn ja monimuotoisen elämän mukaisen liiketoiminnan.

Jo olemassa olevien vastuullisuusaloitteiden, kuten ESG (Environmental, Social and Governance) -mittareiden, YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) tai toimialakohtaisten avausten kuten Green Coding, kannalta lähestymistapa on täydentävä ja mahdollistava.

Oheisesta esitteestä voi tutustua palvelun sisältöön ja hinnastoon.

Aloitetaanko donitsin muotoisen liiketoiminnan muotoilu?

Lisätietoja:
Valtteri Aaltonen
+35840 767 5756
valtteri@jalleenrakentajat.fi