Jälleenrakentajat-logo

Ekologisen jälleenrakennuksen verkosto ja osuuskunta

Donitsitalouspalvelut

Jälleenrakentajat tarjoaa kunnille ja muille julkishallinnon toimijoille tietoa ja fasilitoituja työpajoja donitsitalousajattelusta ja sen käytännön soveltamisesta organisaation toimintaan ja tavoitteenasetteluun.

1. Tarjoamme luentomuotoisia tietopaketteja, joissa käydään läpi donitsitalouden perusteet ja paikallisen päätöksenteon tarpeisiin muotoiltu tapa lähteä liikkeelle ekososiaalisesti kestävän paikallistalouden rakentamiseksi.

2. Tarjoamme työpajoja, joissa analysoidaan esimerkiksi kunnan strategiaa donitsitalouden neljän linssin (paikallinen-sosiaalinen, paikallinen-ekologinen, globaali-sosiaalinen, globaali ekologinen) näkökulmasta.

Hyödynnämme donitsitalouspalveluissamme Jyväskylän yliopiston ylläpitämiä donitsitalouden työkalupakin (https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/wisdom/donitsitalous) sekä kansainvälisen DEAL-verkoston materiaaleja (esim. https://doughnuteconomics.org/tools/142).

Miten donitsitalous sitten eroaa muista ekososiaalisen talouden avauksista?

Esimerkiksi BIOS-tutkijoiden Sitralle tuottama selvitys avaa erilaisia kestävän talouden malleja: https://www.sitra.fi/julkaisut/tavoitteena-reilu-ja-kestava-talous/.

Donitsitalousteorian erityispiirteistä ja soveltamisesta voit oppia kätevästi lisää Jälleenrakentajien luentojen ja työpajojen avulla.

Lisätietoja: tiedotus@jalleenrakentajat.fi

Donitsitalousajattelua havainnollistavia infografiikoita

Mona ja kahvipöytäkattaus.