Jälleenrakentajat-logo

Ekologisen jälleenrakennuksen verkosto ja osuuskunta

Donitsitalouspalvelut

DEAL edellyttää, että vain DEALin periaatteisiin sitoutuneet organisaatiot voivat järjestää virallisia donitsityöpajoja. Jälleenrakentajat (osk) on Suomen ensimmäinen DEALin valtuuttama organisaatio.

Doughnut Design -kokemusta Jälleenrakentajilla on kaupunkien ja kuntien donitsityöpajojen fasilitoinnista ja 2021–2022 toteutetusta Suomen donitsitaloushankkeesta.

Jälleenrakentajat ylläpitävät ja kehittävät donitsitaloushankkeen tiedotuksessa käytettyjä donitsitalous.fi -verkkosivuja.

Työpajat kunnille

Jälleenrakentajat tarjoaa kunnille ja muille julkishallinnon toimijoille tietoa ja fasilitoituja työpajoja donitsitalousajattelusta ja sen käytännön soveltamisesta organisaation toimintaan ja tavoitteenasetteluun.

Jälleenrakentajien työpajat ovat kunnan arjesta poikkeavia kokemuksia. Niiden tarkoitus on luoda osallistujille yhteinen ja turvallinen työ- ja keskustelutila, jossa tavoitteista ja niiden käytännön toteuttamisesta on mahdollista keskustella vapaasti. Tämä on Jälleenrakentajien ydinosaamista. Työpajoissa voidaan käyttää luovia ja monipuolisia työskentelymenetelmiä.

Hyödynnämme donitsitalouspalveluissamme Jyväskylän yliopiston ylläpitämiä donitsitalouden työkalupakin sekä kansainvälisen DEAL-verkoston materiaaleja.

Donitsitalousteorian erityispiirteistä ja soveltamisesta voit oppia kätevästi lisää Jälleenrakentajien luentojen ja työpajojen avulla.

Lisätietoja: tiedotus@jalleenrakentajat.fi

1. Donitsitalouden esittely

Esitellään donitsitalouden perusajatus ja sen soveltaminen paikallisessa päätöksenteossa neljän linssin avulla.

2. Strategiatyöpaja

Kunnan tai muun julkisen organisaation strategian ja sen tavoitteiden analysointi kaksiosaisessa työpajassa, kahden asiantuntevan fasilitoijan kanssa. Strategiaa työstetään donitsimallin mukaiseksi.

3. Räätälöity työpaja

Valmiin strategiatyöpajan lisäksi voidaan tarjota asiakkaan tarpeen mukaisesti räätälöityjä työpajoja. Voidaan keskittyä strategian sijaan johonkin toiseen ohjaavaan dokumenttiin (esim. hyvinvointisuunnitelmaan). Voidaan paneutua erityisesti mittaamiseen ja indikaattoreihin. Voidaan valita kohderyhmäksi viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä laajempi sidosryhmäjoukko.

Donitsitalousajattelua havainnollistavia infografiikoita

Mona ja kahvipöytäkattaus.

Donitsitalouden työpajat yrityksille

Monikriisi eli yhtäaikaiset tapahtumat kuten ilmaston lämpeneminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen yhdistettynä vaativiin taloudellisiin olosuhteisiin, työvoimapulaan ja ihmisten yleistyneisiin (mielen)terveysongelmiin viittaavat siihen, että perinteiset tavat tehdä liiketoimintaa eivät kestä tässä ajassa.

Muutos tarvitsee aloitushetken ja tapahtuman. Jälleenrakentajien Doughnut Design for Business -työpajoissa aloitetaan tien raivaus kohti donitsin muotoista bisnestä.

Donitsi tuo planetaarista kannattavuutta monikriisin aikakaudella.