Jälleenrakentajat-logo

Ekologisen jälleenrakennuksen verkosto ja osuuskunta

Jälleenrakentajien teon sana on aloittaa. Olemme tietoisia suurista järjestelmätason ilmiöistä, mutta keskitymme askeleisiin, joita päivittäin, viikoittain ja kuukausittain voimme ottaa.

Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia, puhumme asioista rakentavasti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Kaiken keskiössä on vahva luontosuhde ja siitä kumpuava halu rakentaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa ja elämäntapaa.

Tarjoamme mm. keskustelualustan, viitekehyksen ja vertaisryhmän kestävää yhteisöllisyyttä edistävään toimintaan. Kaikki tekeminen muotoutuu ihmisten omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan.

Katso ajankohtaiset kuulumiset Jälleenrakentajien Facebookista!

Donitsitalouspalvelut

Jälleenrakentajat tarjoaa kunnille, muille julkishallinnon toimijoille sekä yrityksille tietoa ja fasilitoituja työpajoja donitsitalousajattelusta ja sen käytännön soveltamisesta organisaation toimintaan ja tavoitteenasetteluun.

Jälleenrakentajat on Suomen ensimmäinen DEALin valtuuttama organisaatio. 

  1. Tarjoamme luentomuotoisia tietopaketteja, joissa käydään läpi donitsitalouden perusteet ja paikallisen päätöksenteon tarpeisiin muotoiltu tapa lähteä liikkeelle ekososiaalisesti kestävän paikallistalouden rakentamiseksi.
  2. Tarjoamme työpajoja kunnille, joissa analysoidaan esimerkiksi kunnan strategiaa donitsitalouden neljän linssin (paikallinen-sosiaalinen, paikallinen-ekologinen, globaali-sosiaalinen, globaali ekologinen) näkökulmasta.
  3. Tarjoamme Doughnut Design for Business -työpajoja yritysten liiketoiminnan syvämuotoilun aloittamiseksi.

Yhteisöpuutarhuri-palvelu

Yhteisöllisyys lisää hyvinvointia

Jokaisessa yhteisössä ja asumisyhteisössä on piileviä tarpeita, joiden olemassaolo ei tule julki, koska keskustelukulttuuri puuttuu. Yhteisöpuutarhuri auttaa löytämään kadoksissa olevan yhteisöllisyyden matalan kynnyksen yhteisöteoilla.

Yhteisöteot on painettu asukastoimijoille jaettaviin reseptikortteihin ja niiden käyttöä tukee 12-viikon pituinen Facebook-aktivointikampanja. Peruspaketin lisäksi tarjolla on lisäkoulutusta, tukea reseptien soveltamiseen sekä valikoima Jotain odottamatonta -taideinterventioita.

Palvelu on kehitetty osana Ekokumppaneiden JAKAJAT-pilottihanketta yhteistyössä mm. TOAS:n, VTS:n, Kotipirttisäätiön ja Joustotoimisto Oy:n kanssa.

Yhteisötalkkarit-mainosjuliste
Yhteisötalkkaritoiminnan ideointia post-it-lapuilla

Fasilitointi- ja koulutuspalvelut

Jälleenrakentajat tarjoavat fasilitointipalveluita ekologisiin ja sosiaalisiin kehittämishankkeisiin.

Kokeneita ja laaja-alaisen asiantuntijuuden omaavia ammattilaisiamme ovat:

  • Disa Kamula
  • Kimmo Hokkanen
  • Eetu Haverinen (visuaalinen viestintä)
  • Timo Järvensivu

Tilaa fasilitointi ottamalla yhteyttä: tiedotus@jalleenrakentajat.fi

Osuuskunta

Osuuskunta on perustettu 2020 rakentamaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa ja elämäntapaa. Osk-hallituksen jäsenet ovat Disa Kamula, Kimmo Hokkanen ja Valtteri Aaltonen.