Jälleenrakentajat-logo

Ekologisen jälleenrakennuksen verkosto ja osuuskunta

Jälleenrakentajien teon sana on aloittaa. Olemme tietoisia suurista järjestelmätason ilmiöistä, mutta keskitymme askeleisiin, joita päivittäin, viikoittain ja kuukausittain voimme ottaa.

Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia, puhumme asioista rakentavasti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Kaiken keskiössä on vahva luontosuhde ja siitä kumpuava halu rakentaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa ja elämäntapaa.

Tarjoamme mm. keskustelualustan, viitekehyksen ja vertaisryhmän kestävää yhteisöllisyyttä edistävään toimintaan. Kaikki tekeminen muotoutuu ihmisten omien kiinnostusten ja tarpeiden mukaan.

Katso ajankohtaiset kuulumiset Jälleenrakentajien Facebookista!

Yhteisönrakentajan työkalupakki

– Yhteisöllisyys lisää hyvinvointia

Jokaisessa yhteisössä ja asumisyhteisössä on piileviä tarpeita, joiden olemassaolo ei tule julki, koska keskustelukulttuuri puuttuu. Yhteisönrakentajan työkalupakki antaa keinoja, joilla yhteys yhteisön sisällä avataan.

Mikä palvelu?

Yhteisönrakentajan työkalupakki -palvelu on Jälleenrakentajien konsepti, joka toteutetaan yhdessä Joustotoimisto Oy:n kanssa. Tavoitteena on etsiä keinoja, joilla pystyttäisiin luomaan luonto- ja ilmastoystävällisiä toimintamalleja pienessä tai isossa mittakaavassa. Olennaisinta on kuunteleminen ja toimiminen saadun tiedon perusteella.

Milloin?

Jälleenrakentajien Yhteisönrakentajan työkalupakki -palvelu on pilotointivaiheessa Tampereella syksyllä 2021 ja ensimmäisiä tuloksia saadaan jo jouluna 2021.   

Mikä on Yhteisöpuutarhuri?

Palvelun on tarkoitus aktivoida asukkaita toimimaan oman lähiympäristönsä jakamistalouden edistämiseksi. Tätä varten jokaisesta asumisyhteisöstä valitaan kaksi yhteisöpuutarhuria, joille tarjotaan tehtävään valmistava koulutus, tukipalvelut sekä järjestetään tarvittavat työvälineet. Puutarhurit ovat yhteisön aktiivisia jäseniä, jotka kuuntelevat ja kohtaavat muita asukkaita. Tulevaisuudessa, jos mahdollista, tavoitteena on saada konsepti kaikkien taloyhtiöiden ja asumisyhteisöjen käyttöön.

Yhteisönrakentajan työkalupakki -palvelun tavoitteena on lisätä asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Miten pilotissa edetään?

Pilotissa on mukana viisi asuinyhteisöä, jotka on valittu mukaan yhteistyössä TOAS:in, VTS:n ja Kotipirtti ry:n kanssa. Yksi valituista alueista on Käräjätörmän asuinalue, joka on myös mukana Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -projektissa. Tänä syksynä selvitetään asukkaiden piileviä tarpeita ja etsitään mahdollisia yhteisöpuutarhureita.

Lisätietoja hankkeesta: disa@jalleenrakentajat.fi
Lisätietoja Jälleenrakentajista: tiedotus@jalleenrakentajat.fi

Yhteisötalkkarit-mainosjuliste
Yhteisötalkkaritoiminnan ideointia post-it-lapuilla

Fasilitointi- ja koulutuspalvelut

Jälleenrakentajat tarjoavat fasilitointipalveluita ekologisiin ja sosiaalisiin kehittämishankkeisiin.

Kokeneita ja laaja-alaisen asiantuntijuuden omaavia ammattilaisiamme ovat:

  • Disa Kamula
  • Kimmo Hokkanen
  • Eetu Haverinen (visuaalinen viestintä)
  • Timo Järvensivu

Tilaa fasilitointi ottamalla yhteyttä: tiedotus@jalleenrakentajat.fi

Osuuskunta

Osuuskunta on perustettu 2020 rakentamaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa ja elämäntapaa. Osk-hallituksen jäsenet ovat Disa Kamula, Kimmo Hokkanen ja Eetu Haverinen.